Prima pagina
>
Fundatia

Fundatia

STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FUNDAŢIEI “STEAUA RUGBY”

PERSONALITATEA JURIDICÃ.
Fundaţia este persoanã juridicã românã de drept privat, non-profit şi este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu Statutul sãu, Actul de constituire şi legile române în vigoare, fiind constituitã în temeiul Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii). Fundaţia este persoanã juridicã autonomã, apoliticã, neguvernamentalã, fãrã scop patrimonial.

SCOPUL ŞI OBIECTUL FUNDAŢIEI.
Fundaţia „STEAUA RUGBY” are ca scop promovarea şi sprijinirea activitãţii rugbystice, în general, şi a activitãţii Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, în mod special.

Pentru realizarea scopului propus, Fundaţia „STEAUA RUGBY”:
- sprijinã sprijinul financiar şi logistic condiţiile de pregãtire şi organizare a deplasãrilor, turneelor de pregãtire, cantonamente în ţarã şi strãinãtate;
- sprijinã echipele de rugby din România, prin dotarea, cu titlu gratuit, cu echipament şi material sportiv;
- susţine şi promoveazã efortul de îmbunãtãţire a nivelului şi pregãtirii de joc, prin organizarea schimbului de antrenori, specialişti şi jucãtori, pe bazã de burse, la cluburi sportive din strãinãtate;
- iniţiazã şi realizeazã un program de identificare şi colaborare cu sponsori pentru finanţarea activitãţii rugbystice, în special;
- elaboreazã şi realizeazã un program de sprijinire financiarã şi materialã şi reorientare profesionalã pentru sportivii aflaţi în dificultate materialã, în special pentru sportivii retraşi, datoritã vârstei, din activitatea competiţionalã şi care au avut performanţe deosebite în cursul carierei sportive, precum şi pentru sportivii care au fost nevoiţi sã se retragã din activitatea competiţionalã datoritã accidentãrilor;
- sprijinã financiar şi logistic amenajarea şi dezvoltarea unor centre de recuperare şi recreere fizicã pentru sportivii acreditaţi la cluburile sportive din ţarã;
- poate organiza, în condiţiile legii, orice activitãţi economice producãtoare de venituri în legãturã cu scopul Fundaţiei, în asociere cu terţi.

DREPTURILE ŞI PATRIMONIUL FUNDAŢIEI.
Fondurile Fundaţiei se constituie prin:
- donaţii;
- sponsorizãri;
- contribuţii financiare sau în bunuri ale fondatorului în folosul Fundaţiei;
- orice alte fonduri obţinute din surse admise de lege.

Patrimoniul Fundaţiei se poate majora prin: contribuţii în bani, donaţii, constând în bunuri mobile şi imobile.

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI REPREZENTARE.
1. Fondator unic
– Gheorghe Vãrzaru.
2. Consiliul Director
– Dan Marinescu (preşedinte).
– Marin Ionescu (vicepreşedinte).
Nu exista informatii.

Magazin online

Magazinul online Samurai Sports
Magazinul online Samurai Sports

Viziteaza-ne pe Facebook

parteneri principali

parteneri oficiali

Parteneri media

furnizori oficiali